Motocykel M-72 s postranným vozíkom

Charakteristika
Motocykel M-72 s postranným vozíkom je dvojstopové, motorové vozidlo, určené na dopravu troch osôb na asfaltových, poľných a lesných cestách i v ťažkom teréne. Pôvodným vzorom bol nemecký motocykel BMW R 71. Dokumentáciu pre licenčnú výrobu poskytlo Nemecko Rusku na základe dvojstrannej zmluvy z roku 1939. Počas 2. svetovej vojny používala Červená armáda motocykel M-72 ako prostriedok k transportu motorizovanej pechoty a prieskumu. Pohon zabezpečoval plochý dvojvalcový motor (usporiadanie boxer) s objemom 74 cm3. K motocyklu M-72 je možné zapojiť postranný vozík. Vozík sa dal spriahnuť so zadným hnaným kolesom pomocou kardanu, čím sa preniesla trakcia aj na nápravu sajdkáry. Na postrannom vozíku je úchyt na guľomet Degťarev. Do konca druhej svetovej vojny bolo pre armádu dodaných 9 799 kusov motocyklov M-72. Od roku 1942 bolo do dnešných dní vyrobených okolo 3 mil. týchto jednostopových aj dvojstopových motocyklov. Najskôr len pre armádu, po roku 1950 aj pre civilných používateľov. Od roku 1944 bol tento motocykel používaný aj Československým armádnym zborom. Po vojne približne 130 ks motocyklov prevzala do výzbroje československá armáda. Koľko bolo jednostopových a koľko dvojstopových, sa nepodarilo s určitosťou zistiť. V rokoch 1948 – 1949 armáda prevzala ďalších 40 ks. Motocykle M-72 boli postupne vyraďované z výzbroje armády do konca päťdesiatych rokov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU