Osobný terénny automobil GAZ-69 ,BÚRKA 1'

Charakteristika
Osobný, terénny, dvojnápravový automobil, s otvorenou celokovovou karosériou, vpredu s umiestneným štvorvalcovým benzínovým motorom M 20 s výkonom 40,5 kW; s možnosťou pohonu všetkých kolies. Do automobilu bola vykonaná zástavba špeciálneho rádiového hlásneho zariadenia ,Búrka 1'. Hlavnou časťou zariadenia je zosilňovač s výkonom 300 W a špeciálna reproduktorová sústava s rovnakým výkonom. Ako modulačný zdroj môže byť použitý magnetofón, rozhlasový prijímač, gramofón alebo mikrofón. Automobil bol určený predovšetkým pre operatívne informovanie a ovplyvňovanie obyvateľstva vo voľnom priestore, v čase mieru, aj za vojny a maskovanie činnosti vlastných jednotiek pred nepriateľom na čiare dotyku, reprodukciou nahratých zvukov, presunov automobilovej a tankovej techniky, nástupu tankov a streľbou zo všetkých palebných prostriedkov. V roku 1961 MNO poverilo TTS Výskumný ústav 060 Praha vývojovými prácami na zariadení, s dosahom od 1 do 5 kilometrov pod označením „Búrka 1“. Subdodávateľom špeciálnych rozhlasových komponentov bol odborový podnik Tesla, Valašské Meziříčí. Po skúškach bolo do roku 1965 vyrobených 27 kusov súprav namontovaných na pôvodne sovietske terénne automobily GAZ-69. Koncom sedemdesiatych rokov boli postupne nahrádzané vozidlami UAZ-452 s modernejším hlásnym zariadením ,Búrka 2'.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU