Rýchly nákladný automobil PRAGA RN

Charakteristika
Rýchly nákladný automobil PRAGA RN je stredný, cestný, dvojnápravový, valníkový automobil, rámovej konštrukcie, s celodrevenou pevnou plošinou so sklápacími bočnicami a zadným čelom. Pohon automobilu je zabezpečený radovým, štvordobým, šesťvalcovým benzínovým motorom s rozvodom SV, Praga SV s objemom 3468 cm3 a maximálnym výkonom 51,5 kW. Motor je uložený pod kapotou nad prednou nápravou. Motor je spojený kardanom so zadnou hnacou nápravou. Vozidlo upravené podľa požiadaviek čs. armády z roku 1948 má zosilnený rám, vzadu vybavený ťažným zariadením. Bočnice nadstavby sú zvýšené pomocou nadstavcov na 87 cm. Na vnútornej strane bočníc sa nachádzajú sklopné lavice pre 24 osôb. Na vonkajšiu stranu bočníc sa dajú uchytiť štyri oceľové oblúky pre upevnenie krycej plachty. Na streche kabíny vpravo sa nachádza poklop pre veliteľa vozidla. Automobil bol určený na prepravu sediacich osôb, užitočného nákladu do hmotnosti troch ton, ťahanie 57 mm, alebo 76 mm protitankového kanóna vz. 43. Finálnym výrobcom automobilu PRAGA RN bol Auto-Praga národný podnik, Praha -Vysočany. Do výzbroje čs. armády bol automobil PRAGA RN zavedený v lete 1949. Do roku 1953 prevzala čs. armáda pre potreby delostreleckých brigád, peších, mechanizovaných a tankových divízií celkom 2 200 kusov týchto vozidiel. Z výzbroje ČSĽA sa automobily PRAGA RN postupne vyradili v rokoch 1958 až 1960.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU