Automobil nákladný špeciálný terénny PRAGA V3S - SUEZ M

Charakteristika
Automobil nákladný špeciálny terénny PRAGA V3S - SUEZ M - spúšťacie univerzálne elektrické zariadenie SUEZ-M je mobilné letiskové zariadenie určené na spúšťanie lietadiel s elektrickým spúšťaním a preskúšavanie ich elektrických inštalácií.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU