Automobilová striekačka cisternová ASC 16 PRAGA RN

Charakteristika
Automobilová striekačka cisternová ASC 16 PRAGA RN je stredný, dvojnápravový, cisternový, automobil československej výroby. Pohon automobilu zabezpečuje štvordobý, šesťvalcový benzínový motor Praga SV s objemom 3468 cm3 a maximálnym výkonom 51,5 kW. Motor je umiestnený vpredu pod kapotou nad prednou nápravou. Cisternová nádrž umiestnená za uzavretou trojmiestnou kabínou vodiča je rozdelená na dve časti. Prvá časť pre vodu má objem 1500 litrov a druhá časť pre hasiacu penu má objem 500 litrov. Trojstupňové vodné čerpadlo umiestnené pred motorom je poháňané od predného čapu kľukového hriadeľa. Podľa podmienok dokázalo prečerpať od 800 do 1 600 litrov vody za minútu. Automobil ASC 16 PRAGA RN bol určený na prepravu požiarneho družstva s príslušenstvom potrebným pre vykonanie požiarneho zásahu vodou alebo penou z vlastných alebo cudzích zdrojov hasiacich látok. Ďalej bol určený na zásahy pri požiaroch v miestach s nedostatkom vody. Finálnym výrobcom automobilu ASC 16 PRAGA RN boli Automobilové závody Klementa Gottwalda, n. p., Praha -Vysočany. Do výzbroje čs. armády, (ČSĽA) bol automobil ASC 16 PRAGA RN zavedený koncom roku 1953. V rokoch 1954 až 1956 bolo celkom prevzatých 72 kusov vozidiel. Z výzbroje ČSĽA boli automobily ASC 16 PRAGA RN vyradené v polovici 60-tých rokov 20. storočia. Väčšinu z nich Ministerstvo národnej obrany odovzdalo Ministerstvu vnútra, ktoré nimi vybavilo mestské a podnikové hasičské útvary.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU