Automobil osobný GAZ Volga M21

Charakteristika
Automobil GAZ-21 sa vyrábal v Gorkého automobilovom závode, Nižný Novgorod od roku 1956 až do roku 1970. Počas tohto obdobia prešiel model viacerými konštrukčnými riešeniami, hlavne karosérie a interiérového vybavenia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU