Kukla letecká SŠ-4MS so sluchátkami, silónová, zelená

Charakteristika
Súčasť leteckého výstroja pilota. Slúžila na ochranu hlavy pilota, na uchytenie okuliarov,komunikačného, prípadne i dýchacieho zariadenia. Zavedená do výstroja sovietskeho letectva, používaná i čs. letectvom.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU