Plášť zimný maršála ZSSR povojnový

Charakteristika
Ide o časť vojenského odevu maršala ZSSR K. S. Moskalenka; dlhý kožušinou prešívaný kabát s maršalskou hviezdou a štátnym výsostným znakom na náramenníkoch. Zapínaný je na háčiky, látka je šedej farby; golier šedý z perziánu, vo vnútri je norková kožušina. Na rukávoch sú gombíky, vrecká sú všité. Po smrti K. S. Moskalenka, ktorý zomrel dňa 17. júna 1985, požiadali pracovníci Dukelského múzea vo Svidníku listom príbuzných o zaslanie niektorých osobných vecí, ktoré by návštevníkom múzea, pripomínali osobnosť jednej z významných postáv 2. svetovej vojny. Želanie sa stretlo u pozostalých s porozumením a tak darovali múzeu, medziiným i zimný plášť.

Maršal ZSSR Kiril Semionovič Moskalenko (vlastným menom Moskaľov) sa narodil 11. 5. 1902 v ukrajinskej roľníckej rodine a zomrel 17. 6. 1985. Do Červenej armády vstúpil v r. 1920, kde bol zaradený k jazdectvu a zúčastnil sa ruskej občianskej vojny. Po vojne študoval na vojenskej akadémii. V sovietsko-fínskej vojne pôsobil ako veliteľ delostrelectva pri 51. divízii. Veľká vlastenecká vojna zastihla K. S. Moskalenka vo funkcii veliteľa 1. delostreleckej protitankovej brigády na juhozápadnom fronte. Potom velil postupne 15 streleckému zboru, 6. jazdeckému zboru, bol zástupcom veliteľa 6. armády, 38 armáde, 1. tankovej armády, 1. gardovej armády a od októbra 1943 do konca vojny velil 38. armáde. Jeho jednotka oslobodzovala Ukrajinu, Poľsko a nakoniec aj územie Československa. 38. armáda sa zúčastnila aj Ostravskej a Pražskej operácie. V roku 1955 dostal hodnosť maršala. Bol nositeľom vyznamenaní Dvojnásobný Hrdina ZSSR a hrdina ČSSR. Pri príležitostí 25. výročia karpatsko-duklianskej operácie ako člen vojenskej delegácie Ministerstva obrany ZSSR spolu s maršalom A. A. Grečkom a armádnym generálom A. A. Jepiševom navštívil 5. októbra 1969 Dukelské múzeum vo Svidníku, deň po otvorení jeho centrálnej expozície.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU