Kabát 97 poľný

Charakteristika
Súčasť poľnej rovnošaty ASR, zavedenej do výstroja po r. 1995. Slúži na ochranutela vojaka proti chladu v nepriaznivých poveternostných podmienkach, škvrnitá potlač má maskovacie vlastnosti pri pobyte teréne.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU