Prilba ochranná pre výsadkárov

Charakteristika
Súčasť výstroja čs. výsadkových jednotiek. Slúžila na ochranu hlavy výsadkára pri zoskoku z lietadla a pri bojových akciách. Do výstroja čs. armády zavedená v 60. r. 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU