Plášť vojačky vojenskej kancelária prezidenta SR

Charakteristika
Zimný doplnok rovnošaty príslušníčky VK PSR, zavedený po r. 1995. Slúžil na ochranu tela a ako estetický dekoračný prvok výstroja.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU