Kukla tanková letná

Charakteristika
Súčasť výstroja osádok tankov a obrnených vozidiel. Slúžila na ochranu hlavy i ako nosič časti spojovacieho systému. Typovo je odvodená od kukiel sovietskeho pôvodu.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU