Plášť ľahký Čestnej stráže Armády SR zelenej farby s červeným lemovaním

Charakteristika
Zimný doplnok rovnošaty príslušníkov čestnej stráže, zavedený po r. 1989. Slúžil na ochranu tela a ako estetický dekoračný prvok výstroja. ČS ASR používaný do r. 1995.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU