Kukla tanková letná pre osádky OT-62

Charakteristika
Výstrojný doplnok osádok a obslúh bojových vozidiel. Slúžila na ochranu hlavy a ako nosič komunikačného zariadenia vo vozidle.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU