Rovnošata 85, pestrá

Charakteristika
Sú časť poľného výstroja, vyvíjaná koncom 80. rokov 20. st., do výstroja ASR zavádzaná postupne po r. 1995. Slúži na ochranu tela vojakov proti nepriaznivému počasiu. Farebná škvrnitá potlač má maskovacie účinky. Používali ju najmä výsadkové a prieskumné jednotky.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU