Kukla plátnová modrá pre príslušníkov čs. jednotiek v MS OSN

Charakteristika
Doplnok výstroja čs. príslušníkov MS OSN. Slúžila na ochranu krku i ako rozpoznávací znak.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU