Klobúk rovnošaty československého legionára v Taliansku (rovnošata pre arditov vz. 1919)

Charakteristika
Československý legionársky alpský klobúk s perom je ušitý zo súkna sivozelenej farby (tmavší odtieň). Na prednej strane klobúka uprostred je našitý čierny sokol, v ktorej je krúžok. Na ľavom boku klobúka je osadené pero a upevnený legionársky odznak na čiapku. Tento tzv. legionársky odznak vznikol podľa návrhu maliara Luisa Strimpla a sochára Emanuela Purghardta, ktorý vyrobil jeho plastický odliatok. Tento symbol pozostával zo 4 samostatných štítov, nad erbom Čiech erb Slovenska, po stranách erby Moravy a Sliezska, ktoré spájal do jedného celku veniec z lipového lístia. Znak československého odboja bol v čase prvej svetovej vojny najrozšírenejší a najpoužívanejší symbol vyjadrujúci myšlienku budúceho Československa. Klobúk bol súčasťou výstroja československého legionára v zahraničí.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU