Atila husárskeho pluku z prvej svetovej vojny

Charakteristika
Attila: variant husárskeho zbrojného kabáta (viď nižšie) od 40. rokoch 19. storočia do roku 1914 s charakteristickým zapínaním za pomoci piatich šnúr a gombíkov. Názov pochádza z latinského výrazu pre výstroj či výzbroj attillamentum. Husárske zapínanie je inšpiráciou aj pre súčasný typ ozdobného zapínania.

Zbrojný kabát (nem. Waffenrock): typ uzatvoreného vypasovaného kabáta od 40. rokov 19. stor. do 1918 (v habsburskej armáde od roku 1909 zv. iba kabát) so šosmi (okrajmi mužského kabáta na dolnej strane v miestach, kde je rozstrihnutý zves), tvoril ďalší článok vývojovej línie vypasovaných vojenských kabátov od kazaku z obdobia tridsaťročnej vojny, cez barokový justaucorps, anglický redigont a pruskú litevku. Býval jednoradový aj dvojradový, spravidla so stojatým golierom.

Rakúsko-Uhorska attila (blúza sa totižto u husárov nazývala attila) poručíka husárskeho pluku z obdobia 1900-1918. Attila je z ušitá zo súkna tmavej farby so stojatým golierom obšitým zlatými šnúrami, na ktorom sú hviezdičky zlatej farby. Blúza sa zapínala na päť kovových kotvičiek a očiek zo šnúry zlatej farby. Z nej bolo po oboch stranách hrude našitých po päť sujtášov (úzka farebná stužka, ktorou sa vyšívajú súkenné kabáty alebo mužské súkenné nohavice, resp. ozdoba utvorená prišívaním takejto stužky) zlatej farby. Sujtáš je našitý aj na oboch rukávoch a komplikovaný vzor je našitý i na chrbte.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU