Odznak služobný, šnúry dozorného dôstojníka vojenského telesa

Charakteristika
Odznak slúžil na označenie dozorného vojskového telesa pri výkone služby. Typovo vychádza z označenia používaného v čs. armáde po r. 1930.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU