Čiapka lodičkapríslušníka nemeckej zdravotnej služby z obdobia 2. sv. vojny

Charakteristika
Doplnok rovnošaty nemeckej armády, používaný ako pokrývka hlavy v 30. a 40. rokoch 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU