Prilba americká M1

Charakteristika
Doplnok poľného výstroja. Slúžila na ochranu hlavy pred zranením, najmä črepinami. Do výstroja armády USA zavedená okolo r. 1945 a používaná i ostatnými spojeneckými armádami, niektorými až do 60. r. 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU