Rovnošata 62

Charakteristika
Súčasť výstroja vojakov z povolania. Vyvíjaná zač. 60. rokov 20. st., do výstroja zavádzaná postupne po r. 1965, jej modifikácie sa používali ešte i v ASR do r. 1995.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU