Blúza vz. 21, desiatnik 32 pp ČSA

Charakteristika
Súčasť rovnošaty vz. 21, zavedenej do výstroja čs. armády od r. 1921. Bola určená pre mužstvo a poddôstojníkov. Používala sa v čs. armáde do r. 1939, čiastočne upravená v armáde SR 1939-1945, upravená modifikácia v čs. armáde ešte koncom 40. a v 50 rokoch 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU