Plášť zimný pre vojakov hradnej stráže prezidenta ČSFR, tmavomodrý

Charakteristika
Zimný doplnok rovnošaty príslušníkov hradnej stráže prezidenta ČSFR, zavedený po r. 1989. Slúžil na ochranu tela a ako estetický dekoračný prvok výstroja.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU