Oblek výškový PPK - 3, pre pilotov

Charakteristika
Súčasť leteckého výstroja pilotov nadzvukových lietadiel. Slúžil na ochranu tela proti pretlaku pri letoch vo vysokých výškach. Je sovietskeho pôvodu, v letectve ČSĽA používaný v 80. a 90. rokoch 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU