Pracka vojenská z opasku ruskej cárskej armády z 1. svetovej vojny

Charakteristika
Pracka má obdĺžnikový tvar so zaoblenými rohmi a je oblúkovito prehnutá. Pracka je lisovaná z plechu zlatistej farby a na lícnej strane je vyrazený dvojhlavý orol s rozprestretými krídlami držiaci v nohách kráľovské insígnie – žezlo a kráľovské jablko. Vo vrchnej časti znaku sa nachádzajú (jedna veľká v strede a dve malé po stranách) zlaté koruny vzájomne spojené so stuhou. Pracka je nekompletná. Predmet je časom a používaním ošúchaný.

Technické údaje:
  • dĺžka pracky85 mm
  • výška pracky 55 mm
  • šírka (hrúbka) pracky 1 (11) mm
  • dĺžka štátneho znaku na pracke55 mm
  • výška štátneho znaku na pracke48 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU