Prilba oceľová NDR, vzor 56

Charakteristika
Doplnok poľného výstroja. Slúžila na ochranu hlavy pred zranením, najmä črepinami.Do výstroja armády NDR zavedená v 2. pol. 50. rokov 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU