Plášť kožený pre dôstojníkov, rok 1952

Charakteristika
Doplnok rovnošaty dôstojníkov, používaný v čs. armáde do r. 1939 a b r. 1945- 1952, v ASR v r. 1939-45. slúžil na ochranu tela proti nepriaznivým vplyvom počasia. V zimnom období sa nosil s tepelnou vložkou.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU