Blúza vojenská maršala ZSSR

Charakteristika
Blúza maršála ZSSR K. S. Moskalenka je z vlneného materiálu zelenej farby. Má radové zapínanie, gombíky sú pozlátené (dva rady). Na výložkách je maršalská hviezda, na liguti dubové ratolesti, na ľavej strane odznak poslanca najvyššieho sovietu ZSSR. Na ľavej strane sú dve kópie vyznamenaní Hrdina ZSSR a 44 stužiek po vyznamenaní. Po smrti K. S. Moskalenka, ktorý zomrel dňa 17. júna 1985, požiadali pracovníci Dukelského múzea vo Svidníku listom príbuzných o zaslanie, ktoré by návštevníkom múzea, pripomínali osobnosť jednej z významných postáv 2. svetovej vojny. Želanie sa stretlo u pozostalých s porozumením a tak darovali múzeu, medziiným i maršalskú blúzu. Maršal ZSSR Kirill Semionovič Moskalenko sa narodil sa v ukrajinskej roľníckej rodine. Od októbra 1943 do konca vojny velil 38. armáde. Jeho jednotka oslobodzovala Ukrajinu, Poľsko a nakoniec aj územie Československa. 38. armáda sa zúčastnila aj Ostravskej a Pražskej operácie. V roku 1955 dostal hodnosť maršála. Bol nositeľom vyznamenaní Dvojnásobný Hrdina ZSSR a hrdina ČSSR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU