Kukla letecká ŠL-78, kožená so sluchátkami a mikrofónom

Charakteristika
Súčasť leteckého výstroja pilota. Je sovietskeho pôvodu. Používala sa od konca 60. rokov 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU