Kukla 82, letná, béžová

Charakteristika
Súčasť leteckého výstroja. Slúžila ako hygienický doplnok leteckej kukly, respl. prilby.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU