Prilba oceľová francúzska, vzor 1926

Charakteristika
Doplnok poľného výstroja. Slúžila na ochranu hlavy pred zranením, najmä črepinami.Do výstroja francúzskej armády zavedená v 2. pol. 20. r. 20. st. V r. 1940 používaná i príslušníkmi 1. čs. pd vo Francúzsku.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU