Rovnošata 60

Charakteristika
Súčasť popoľného výstroja vyvíjaného v 2. pol. 20. st., do výstroja príslušníkov ČSĽA zavádzaná postupne po r. 1960. Bola určená pre všetky druhy vojsk. Je zhotovená z vodoodpudivej tkaniny s maskovacou potlačou.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU