Prilba protihluková POP-6, pre letecký technický personál

Charakteristika
Výstrojný doplnok technického personálu letectva. Slúžila na ochranu hlavy a sluchu pri prevádzke lietadiel.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU