Pracka vojenská z opasku rakúsko-uhorskej armády z 1. svetovej vojny

Charakteristika
Pracka má obdĺžnikový tvar so zaoblenými rohmi a je oblúkovito prehnutá. Pracka je lisovaná z medeného plechu a na lícnej strane je vyrazený malý štátny znak Rakúsko-Uhorska, 3 krát korunovaná dvojhlavá orlica na hrudi so znakom lotrínsko-habsburskej dynastie, obtočený Rádom zlatého rúna , držiac vľavo žezlo a meč a vpravo ríšske jablko.

Technické údaje:
  • dĺžka pracky68 mm
  • výška pracky 71 mm
  • šírka (hrúbka) pracky 14 mm
  • dĺžka štátneho znaku na pracke11 mm
  • výška štátneho znaku na pracke19 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU