Pracka s koženým opaskom ASR 1939-1945

Charakteristika
Výstrojný doplnok vojakov slovenskej armády v r. 1939-1945. Spolu s opaskom slúžila na prepásanie rovnošaty a nosenie súčiastok výstroja a výzbroje i ako estetický doplnok rovnošaty.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU