Blúza rovnošaty brig. Gen. J. M. Kristína

Charakteristika
Súčasť rovnošaty generála J. M. Kristína z konca 40. rokov 20. st. Tento typ rovnošaty bol používaný v čs. armáde v období rokov 1945-1952.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU