Rovnošata príslušníka čestnej stráže prezidenta SR

Charakteristika
Rovnošata, ako súčasť ústroja, slúžila na reprezentačné účely čestnej stráže prezidenta SR pri plnení úloh podľa protokolu. Zavedená do výstroja ČS od r. 1995.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU