Prilba ochranná pre pilota, ZŠ-5 PS

Charakteristika
Súčasť leteckého výstroja pilota nadzvukových lietadiel letectva ZSSR, používaná i letectvom ČSĽA. Slúžila na ochranu hlavy pilota i ako nosič komunikačných a dýchacích prostriedkov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU