Blúza výsadkára 1. ČSAZ v ZSSR

Charakteristika
Vojenská blúza – battledress, je zo súkenného materiálu zelenej farby. Nad ľavým vreckom sú stužky po vyznamenaniach. Blúza má radové zapínanie na gombíky, v páse je zapínanie na pracku. Vrecka sú našité a sú s príklopkami na gombíky. Na vnútornej časti blúzy na ľavom vrecku je našitá nášivka z bielej látky, na ktorej je čiernym napísané: BATTLEDRESS BLOUSES SERGE Size No. 13 HEIGHT ... BREAST ... WAIST ... O. W. 8. ...

Formovanie 2. paradesantnej brigády v ZSSR. Dňa 30. 10. 1943 pri ukrajinskom Melitopole dobrovoľne prešlo na stranu Červenej armády a padlo do jej zajatia vyše 2 200 príslušníkov slovenskej 1. pešej divízie. Po sústredení 32 dôstojníkov a 1 611 poddôstojníkov a vojakov sa z nich v Timešovke (s-z. od Melitopoľa) 9. novembra 1943 zorganizoval Pluk slovenských dobrovoľníkov pod velením pplk. Viliama Lichnera, ktorý sa v druhej polovici novembra 1943 presunul do tábora v Usmani (asi 900 km severovýchodne v Rusku). Počet jeho príslušníkov postupne narastal tak, že 26. decembra 1943 mal spolu 2 146 osôb z toho bolo 2 017 Slovákov. Na konci roku 1943 sa tak zajatci pochádzajúci zo slovenskej 1. pešej divízie stali najvýznamnejším zdrojom na rozšírenie výstavby československého vojska v zahraničí. Dňa 9. decembra 1943 zástupcov pluku prijal v Moskve prezident Beneš. Po návrate zástupcov pluku z Moskvy do Usmane príslušníci pluku 29. decembra 1943 prijali a podpísali na slávnostnom zhromaždení „Prevolanie k slovenskému národu a k slovenskej armáde“. 30. decembra 1943 J. V. Stalin podpísal rozhodnutie Štátneho výboru obrany o ďalšej výstavbe československých vojenských jednotiek na území ZSSR. 5. januára 1944 v Jefremove vznikla 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR. Dňa 9. januára 1944 Pluku slovenských dobrovoľníkov dorazil z Usmane do Jefremova, kde sa jeho príslušníci stali personálnym základom výstavby 2. čs. paradesantnej brigády. Ich vstupom do čs. vojska v ZSSR sa zásadným spôsobom zmenil podiel Slovákov v ňom. V polovici februára 1944 predstavovali jeho najpočetnejšiu národnostnú skupinu – bolo ich 3 027. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili Rusíni (Podkarpatorusi) – 2 524 osôb, 932 osôb sa hlásilo k českej národnosti.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU