Rad červenej zástavy práce II. typ

Charakteristika
Rad červeného práporu práce, II. typ vydaný po roku 60 - nový štátny znak lev v pavéze. Zriadený nariadením vlády č. 24 zo dňa 4.5.1955. Výtvarník Jan Václav Skála.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU