Vyznamenanie Československý vojnový kríž z roku 1914-1918

Charakteristika
Československý vojnový kríž z roku 1914-1918 je vojenské vyznamenanie z obdobia 1. svetovej vojny, založený dekrétom provizórnej čs. vlády v Paríži dňa 7.11.1918. Podľa pôvodných stanov bol udeľovaný na pamiatku hrdinských činov za oslobodenie Československa a ako odmena za osobnú statočnosť pred nepriateľom. Platnosť pre udeľovanie kríža v roku 1919 bola rozšírená aj na odmenu tým, ktorí sa podieľali na bojoch na Slovensku. Článok 5 pôvodných stanov určoval, že vojaci tých jednotiek, ktoré boli pochválené ako celok, nosili na stužke: a) Lipovú ratolesť, ako odznak pochvaly jednotky v armádnom rozkaze, b) Lipový lístok za pochvalu jednotky v rozkaze armádneho zboru alebo divízie.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU