Rad červenej zástavy práce I. typ

Charakteristika
Rad červeného práporu práce, I. typ používaný v rokoch 1955-60 - starý štátny znak. Zriadený nariadením vlády č. 24 zo dňa 4.5.1955. Výtvarný návrh: Jan Václav Skála.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU