Stranícky odznak pre príslušníkov NSDAP

Charakteristika
Jednalo sa o základný stranícky odznak (priemer 24 mm), ktorý v rokoch 1920 – 1945 obdŕžal každý člen Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP – Národnosocialistická nemecká robotnícka strana) založenej dňa 24. februára 1920. Ich produkcia prebiehala predovšetkým v mníchovských firmách Joseph Fuess a Deschler & Sohn. Zaujímavosťou je, že výnosom vodcu a ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera zo dňa 9. novembra 1933 bol založený Zlatý čestný odznak NSDAP. Určený bol pre všetkých tých členov strany, ktorí mali členské číslo od 1 (odznak Adolfa Hitlera) do 100 000. Tvorený bol pritom základným straníckym odznakom doplneným o zlatý veniec z dubových ratolesti s tým, že na reverze mal vyrazené poradové číslo. Držitelia zlatých odznakov boli v radoch NSDAP označovaní ako tzv. Zlatí bažanti. Práve tí potom označovali základné odznaky ako „Die Angstbrosche“ (Odznak strachu). V roku 1937 bolo Adolfom Hitlerom zavedené aj čestné udeľovanie (Ehrenhalber) zlatého odznaku. Ten bol udeľovaný vždy dňa 30. januára osobnostiam, ktoré si Hitler osobne veľmi vážil. Tieto odznaky mali na reverze vyrazené, resp. ručne vygravírované iniciály A. H. spolu s dátumom udelenia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU