Medaila slovenská (Slovenská republika 1939 – 1945) Za obranu Slovenského štátu v marci 1939

Charakteristika
Pamätná medaila Za obranu Slovenska bola oficiálne zriadená Vládnym nariadením č. 95 zo dňa 11. mája 1939. Udeľovaná bola vojenským a civilným osobám a členom Hlinkovej gardy ako ocenenie za ich účasť na obranných bojoch pri vpáde Maďarov v marci 1939 a za účasť v poľskom ťažení v septembri 1939. Autorom výtvarného návrhu bol akademický sochár Fraňo Štefunko (4.8.1903 – 6.4.1974). Medaila mala jeden stupeň a bola vyrábaná z bronzu. Zaujímavosťou je, že príslušníkom cudzích armád, ktorí sa v septembri 1939 zúčastnili bok po boku slovenskej armády na poľskom ťažení bola táto medaila udeľovaná taktiež, avšak s tým rozdielom, že na jej reverznej strane bol namiesto nápisu: „ZA OBRANU SLOVENSKA V MARCI 1939“ uvedený nápis: „ZA OBRANU SLOVENSKA – JAVORINA/ORAVA“.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU