Rad červenej hviezdy ZSSR

Charakteristika
Rad červenej hviezdy (ZSSR) je sovietskym vojenským vyznamenaním zriadeným výnosom prezídia Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík zo dňa 6.4.1930.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU