Vyznamenanie Rakúsko-uhorský vojnový kríž Za občianske zásluhy - pre civilné osoby 4. trieda

Charakteristika
Vyznamenanie rakúsko-uhorské Vojnový kríž Za občianske zásluhy pre civilné osoby IV. trieda, zlatisté v tvare kríža prepleteného vencom z dubových ratolestí, v strede medailón s monogramom FJI, na jeho obvode nápis: MERITO CIVILI TEMPORE BELLI MCMXV.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU