Vyznamenanie - Československý dobrovoľnícky kríž

Charakteristika
Vyznamenanie Čs. dobrovoľníkov z obdobia rokov 1918-1919 je nazývané aj ako 'Kríž v ťažkých dobách'. Bolo založené v roku 1938 a určené všetkým dobrovoľníkom, ktorí v období od 28.10.1918 do 31.7.1919 konali vojenskú povinnosť na Slovensku a všade tam, kde bolo potrebné zaistiť integritu štátnych hraníc.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU