Medaila na pamiatku 1. októbra 1938

Charakteristika
Ako jedna zo série troch tzv. Anschlussmedaillen (Medaila na pamiatku 13. marca 1938 – anexia Rakúska a Medaila na pamiatku návratu Memelu do Ríše 1939 – anexia litovského prístavu Klaipéda) bola zriadená na základe výnosu vodcu a ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera zo dňa 18. októbra 1938 ako pripomienka procesu odtrhnutia sudetských pohraničných území od Československa a ich následného pripojenia k nacistickému Nemecku na základe Mníchovskej dohody (podpísaná 30. septembra 1938). Určená bola všetkým tým osobám, ktoré sa buď priamo vo vnútrozemí sudetského pohraničného územia, alebo na domácom nemeckom území výraznou mierou podieľali na odtrhnutí tejto časti československého pohraničia a na jeho následnom pripojení k nacistickému Nemecku. Autorom výtvarného návrhu medaile bol mníchovský profesor Richard Klein. Zaujímavosťou je, že dňa 1. mája 1939 bolo stanovené, že táto medaila bude udeľovaná aj tým osobám, ktoré sa priamo zaslúžili o zriadenie Protektorátu Čechy a Morava. Pritom platilo, že tým, ktorí už boli touto medailou vyznamenaní skôr bola za túto zásluhu udelená Spona „Pražský hrad“ (Spange „Prager Burg“). Celkovo tak bolo udelených 1 162 617 kusov medailí a 134 563 kusov spôn.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU