Rad vlasteneckej vojny I. stupeň

Charakteristika
Rad Vlasteneckej vojny bol zriadený prezídiom Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík zo dňa 20.5.1942. Slúžil k oceneniu vysokých bojových zásluh sovietskych občanov a občanov iných krajín, ktorí sa mimoriadne vyznamenali v boji proti hitlerovským vojskám. Rad Vlasteneckej vojny I. a II. stupňa sa udeľoval osobám z radu vojakov a veliteľského zboru Červenej armády, vojenskému námorníctvu, vojskám NKVD a partizánskym oddielom, ktoré preukázali v bojoch za sovietsku vlasť odvahu, vytrvalosť a statočnosť a taktiež vojenským osobám, ktoré svojou činnosťou napomáhali úspechu bojových operácií sovietskych vojsk. Pre získania Radu Vlasteneckej vojny I. stupňa boli stanovené tieto podmienky: zničenie dôležitých objektov v tyle nepriateľa, zničenie dvoch ťažkých, stredných alebo troch ľahkých tankov či obrnených transportérov, prvé vniknutie do dôležitého postavenia protivníka, 15-60 úspešných bojových letov, zostrelenie troch letúnov, úspešný námorný výsadok na nepriateľskom území, zajatie nepriateľskej lode a jej dopravenie do vlastnej základne. Počas Vlasteneckej vojny bolo udelených 324.903 radov I. stupňa a 951.652 radov II. stupňa. Na oslavách 40. výročia tejto vojny v roku 1985 bolo rozhodnuté, že radom budú ocenení všetci žijúci veteráni. Rad I. stupňa má tvar červenej smaltovanej päťcípej hviezdy so zlatistými paprskami a skríženým mečom s puškou a kruhovým nápisom „OTEЧECTBEННAЯ BOЙНA“, na rubovej strane je nápis „Мoнетый двор“ a číslo 1060899.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU