Rad práce

Charakteristika
Rad práce bol zriadený vládnym nariadením č. 30/1951 Zb. zo dňa 3. apríla 1951 na ocenenie zásluh pri budovaní štátu a za jeho hospodársky, politický, sociálny a kultúrny rozvoj a za zásluhy pri posilnení jeho brannosti. Bol prepožičiavaný kolektívom, vojenským útvarom alebo podnikom, ústavom a štátnym orgánom za významné pracovné výsledky v hospodárskej oblasti (najmä v priemysle a poľnohospodárstve), doprave, obchode, v štátnej alebo verejnej službe, za zvláštne úspechy vo vedeckej, výskumnej alebo inej kultúrnej činnosti a za technické zlepšenia a vynálezy veľkého hospodárskeho významu alebo za zásluhy pri zvýšení obrannej schopnosti armády. Rozlišujeme 2 typy: I. typ vydávaný do roku 1960 s nápisom na rube ČSR, II. typ vydávaný po roku 1960 s nápisom na rube ČSSR. Má tvar päťcípej červeno-smaltovanej hviezdy, ktorá je položená na ozubené koleso a veniec obilných klasov, v strede je medailón s nápisom: ČEST PRÁCI, dve lipové ratolesti a symbol vychádzajúceho slnka. Na rube medailónu je kosák a kladivo lemované vavrínovými ratolesťami, monogram ČSSR a číslo 2987. Rad je razený zo striebra s puncom .900. Autorom výtvarného návrhu je Ladislav Snopek.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU