Rad červenej hviezdy II. vydanie

Charakteristika
Rad červenej hviezdy, II. vydanie po roku 1960 - nový znak ČSSR lev v pavéze. Založený NV (nariadenie vlády) č. 6 z 8.2.1955, stanovy boli doplnené NV č. 44 z 9.9.1955 a NV č. 52 z 20.8.1958.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU