Legitimácia člena Československej obce legionárskej

Charakteristika
Preukaz člena Československej obce legionárskej (ČsOL) č. 9847 bol vydaná Ústredím ČsOL a jej Jednotou Bratislava na meno Alois Hégr, bytom Lénayova 35, Bratislava. A. Hégr bol členom miestnej jednoty Bratislava, organizovaný už od 1. októbra 1920. V roku 1916 si v ruskom zajatí podal prihlášku do čs. légií. Ako slobodník 1. čs. streleckého pluku Jána Husa sa do vlasti vrátil 8. februára 1920. Po vojne pôsobil ako strojný zámočník na hlavnej stanici Bratislava II.
Samotnú legitimáciu tvorí knižka s rozmermi 85 x 123 mm, po rozložení 170x123 mm. Obal je tmavohnedý, na prednej strane v ľavom hornom rohu so zlatým znakom ČsOL. Z vnútornej strany obalu je štyrmi cvokmi pripnutá čiernobiela fotografia majiteľa, cez ktorú je okrúhla červená pečiatka.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU