Medaila Za oslobodenie Prahy

Charakteristika
Zriadená bola výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR zo dňa 9. júna 1945. Určená bola pre všetkých príslušníkov sovietskej Červenej armády, vojsk NKVD, ďalších vojenských jednotiek a ozbrojených zložiek, ktorí sa v dňoch 3.5. – 9.5.1945 bezprostredne zúčastnili bojových operácií priamo spojených s oslobodením hlavného mesta niekdajšej Československej republiky. Celkovo bolo udelených vyše 400 000 kusov. Samotná medaila mala kruhovitý tvar s priemerom 32 mm a vyrábala sa z mosadze.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU