Medaila Za zásluhy o rozvoj spravodajskej služby III. Stupňa

Charakteristika
Medaila Vojenskej spravodajskej služby – bola zriadená na základe informačnej správy č. 5480 zo dňa 08.10.1999 a zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe § 96, odsek 1, písmeno d. Medailu udeľuje riaditeľ spravodajskej služby. Autorom medaily je Jozef Čonka. Opis predmetu: Pamätná medaila ministra obrany SR Za zásluhy o rozvoj spravodajskej služby III. stupňa - bronzová, v tvare lipového venca, na jeho spodku je štylizovaná stočená listina s pečaťou a meč s nápisom CONSILIO ET FERRO. Do stredu venca je pripevnený krúžkom voľne sa pohybujúci štátny znak. Na rube venca je nápis VOJENSKÁ SPRAVODAJSKÁ SLUŽBA, v dolnej časti je označenie stupňa a výrobné číslo: III./126. Medaila je pripevnená k modrej stuhe s 2 červenými prúžkami. Na malú stužku je pripevnená bronzová miniatúra medaile.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU