Medaila sovietska Za víťazstvo nad Nemeckom vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

Charakteristika
Zriadená bola výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR zo dňa 9. mája 1945, pričom prvýkrát bola udelená už 15. júna 1945. Určená bola pre všetkých príslušníkov sovietskej Červenej armády, vojenského námorníctva, vojsk NKVD, ďalších vojenských jednotiek, partizánskych skupín a pre všetkých civilistov, ktorí sa v období trvania Veľkej vlasteneckej vojny (22.6.1941 – 9.5.1945) rôznymi spôsobmi (trojmesačná služba na fronte, resp. šesťmesačná služba v zázemí) podieľali na celkovej porážke nacistického Nemecka. Celkovo bolo udelených takmer 15 miliónov kusov, pričom zaujímavosťou je, že už v rokoch 1945 – 1948 bolo udelených viac ako 13,5 milióna kusov. Samotná medaila mala kruhovitý tvar s priemerom 32 mm a vyrábala sa z mosadze.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU